ALTRES PROJECTES

EL PROJECTE SALÜQ comprèn les següents línies de treball en pro dels drets humans de les persones refugiades i migrants:

 

LÍNIA ARTÍSTICA: La creació de l'espectacle SALÜQ Qui pot parar el vent?

LÍNIA PEDAGÒGICA: Dins del projecte proposem una línia pedagògica amb materials teòrics i activitats pràctiques, que permeten reflexionar a partir de l'espectacle i generar així un canvi d'actituds en els xiquets i les xiquetes, i a poder ser …també als adults. La història de Nür els portarà a fer-se preguntes, a empatizar i a posar en valor la realitat altres xiquets i xiquetes tan diferents però iguals.

LÍNIA DE SENSIBILITZACIÓ I TREBALL AL COSTAT D'ALTRES AGENTS ACTIUS: MQT HA ESTABLIT UNA ALIANÇA AMB CEA[R], COMISSIÓ ESPANYOLA D'AJUDA Al REFUGIAT amb el propòsit de conjuminar esforços en la sensibilització i difusió de campanyes relacionades amb els drets dels refugiats i les persones migrants. I com a companyia MQT està oberta a col·laborar en iniciatives, intercanvis i actes que promoguen els DDHH.