PolĂ­tica de Privacitat

 

Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades es recullen en els nostres fitxers, que es troben inscrits al Registro de la Agencia de Protección de Datos. Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquen, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per tal d'impedir l'accés o us indegut de les seves dades, la seva manipulació, detirorament o pèrdua. En qualsevol moment pot vostè exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació en relació a aquestes dades, adreçant la seva sol·licitud a l'adreça del titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a l'exrecici dels seus drets en el lloc web de la Agencia de Protección de Datos.